ภาคเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาลโครงการประกันอุบัติเหตุทั้งหมด 26 แห่ง

ค้นหาโรงพยาบาล >> เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
1 เอกชนเมืองกำแพง 678/7 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
Tel: 055-716702-4    
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
2 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ซ.- ถ.เอเชีย ต.สันทราย
Tel: 053910999    
เมืองเชียงราย เชียงราย
3 เชียงรายอินเตอร์ 123 ม.26 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง
Tel: 053-719719     Fax : 053-719943
เมือง เชียงราย
4 โอเวอร์บรุ๊ค 17 ม.- ซ.- ถ.สิงหไคล ต.เวียง
Tel: 0-5371-1366 ต่อ 3131-2    
เมืองเชียงราย เชียงราย
5 ราชเวชเชียงใหม่ 316/1 ม.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ
Tel: 0-5380-1999 ต่อ 146    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
6 เชียงใหม่ราม 8 ม.. ซ.. ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ
Tel: 053-224861-7    
เมือง เชียงใหม่
7 เชียงใหม่ใกล้หมอ 157/16-19 ม.1 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด
Tel: 053-200002 ต่อ 706    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
8 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล 186/2 ม.- ซ.- ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
Tel: 053-819333 ต่อ 204    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
9 เซ็นส์ปีเตอร์ 150 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก
Tel: 053-225011-7    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
10 แมคคอร์มิค 133 ม.0 ซ.0 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ
Tel: 053-921777ต่อ1343    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
11 รวมแพทย์ นครสวรรค์ 276,276/2 ม.- ซ.- ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-223600 ต่อ 236    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
12 รัตนเวช นครสวรรค์ 62 ม.- ซ.- ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-212212-3    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
13 ศรีสวรรค์ 33/64 ม.- ซ.- ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-311626-35    
เมือง นครสวรรค์
14 พะเยาราม 660 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ท่าวังทอง
Tel: 0-5441-1111    
เมืองพะเยา พะเยา
15 ทัศนเวช 28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง
Tel: 056-615293-4    
เมืองพิจิตร พิจิตร
16 สหเวชพิจิตร 2/158 ม.- ซ.- ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
Tel: 056-612791    
เมืองพิจิตร พิจิตร
17 พิษณุเวช 211 ม.- ซ.- ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง
Tel: 055-909000    
เมือง พิษณุโลก
18 พิษณุโลก ฮอสพิทอล 262/55 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง
Tel: 055-218777     Fax : 055-284226
เมือง พิษณุโลก
19 รวมแพทย์พิษณุโลก 224/30 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง
Tel: 055219307    
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
20 เพชรรัตน์ 2/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
Tel: 056-720680-4     Fax : 056-720679
เมือง เพชรบูรณ์
21 แพร่คริสเตียน 7 ม.- ซ.- ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
Tel: 054-511017 ต่อ 2158    
เมืองแพร่ แพร่
22 เขลางค์นคร 79/12 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก
Tel: 054 25100 ต่อ 3017    
เมืองลำปาง ลำปาง
23 ลำพูนใกล้หมอ 98 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้
Tel: 053-581998    
เมือง ลำพูน
24 ศิริเวชลำพูน 7 หมู่ที่ 5 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง
Tel: 053-537576,053096440    
เมือง ลำพูน
25 หริภุญชัยฯ 109 ม.4 ซ.- ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ต.บ้านกลาง
Tel: 053-581600-4 ต่อ 1110    
เมืองลำพูน ลำพูน
26 รวมแพทย์สุโขทัย 151 ม.1 ซ.- ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย
Tel: 055-612189-90 ต่อ 100    
เมืองสุโขทัย สุโขทัย