ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาลโครงการประกันอุบัติเหตุทั้งหมด 24 แห่ง

ค้นหาโรงพยาบาล >> เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
1 ขอนแก่นราม 193 ถ.ศรีจันทร์
Tel: 043-239000,043-002002    
เมือง ขอนแก่น
2 ราชพฤกษ์ขอนแก่น 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
Tel: 043-333555,043-237555    
เมือง ขอนแก่น
3 ชัยภูมิ-ราม 290/42 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง
Tel: 044-836888    
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
4 กรุงเทพ ราชสีมา 1308/9 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: 044-429999    
เมือง นครราชสีมา
5 ป.แพทย์ นครราชสีมา 45-53 ม.- ซ.- ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง
Tel: 0-4423-0530-3    
เมือง นครราชสีมา
6 เซนเมรี่ 307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
Tel: 044-240240    
เมือง นครราชสีมา
7 เอกชนบุรีรัมย์ 197 ม.2 ซ.- ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด
Tel: 0-4461-4100 ต่อ2236    
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
8 บริษัท โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม จำกัด 1113/235 ม.- ซ.- ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด
Tel: 043-723669    
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
9 มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 87 ม.- ซ.- ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
Tel: 042-600301-5 ต่อ 116    
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
10 นายแพทย์หาญ 160-164 ม.- ซ.- ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง
Tel: 045-711020    
เมืองยโสธร ยโสธร
11 รวมแพทย์ยโสธร 29 ม.- ซ.- ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง
Tel: 045-712141-2    
เมือง ยโสธร
12 กรุงเทพจุรีเวช อ.เมือง ถ.แจ้งสนิท 368 ม.- ซ.- ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
Tel: 043527111-8639,8119    
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
13 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 166 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง
Tel: 043-515191    
เมือง ร้อยเอ็ด
14 ประชารักษ์ 872 ม.- ซ.- ถ.อุบล ต.เมืองใต้
Tel: 045-631313-4    
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
15 รักษ์สกล 1446/47 ม. - ซ. - ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
Tel: 042-712800    
เมืองสกลนคร สกลนคร
16 รวมแพทย์หนองคาย 710 ม.- ซ.พรหมดำริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
Tel: 042-421412-4    
เมืองหนองคาย หนองคาย
17 หนองคายวัฒนา(เก่า30) 1159/4 ม.2 ซ.- ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
Tel: 0 4246 5201 ถึง 8    
เมืองหนองคาย หนองคาย
18 วีรพลการแพทย์ 12 ม.15 ซ.- ถ.วิจารณืรังสรรค์ ต.หนองบัว
Tel: (042)312344-6    
เมือง หนองบัวลำภู
19 กรุงเทพอุดร 111 ม.- ซ.- ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
Tel: 042-343-111ต่อ1100,3000    
เมือง อุดรธานี
20 ชัยเกษมการแพทย์ 136/14-15 ม.- ซ.- ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง
Tel: 042-243385-6    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
21 นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 70/7-8 ม.- ซ.- ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
Tel: 042-325999    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
22 เอกอุดร 555/5 ม.- ซ.- ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
Tel: 042-342555 ต่อ 1226    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
23 ราชเวชอุบลราชธานี 999 ม.0 ซ.0 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
Tel: 045-280040-50    
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 อุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง
Tel: 045-429100     Fax : 045-429159
เมือง อุบลราชธานี