ภาคกลาง

รายชื่อโรงพยาบาลโครงการประกันอุบัติเหตุทั้งหมด 32 แห่ง

ค้นหาโรงพยาบาล >> เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
1 สินแพทย์ กาญจนบุรี 111 หมู่ที่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม
Tel: 034520911-5     Fax : 034-520620
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 รวมแพทย์ ชัยนาท 170 ม.4 ซ.- ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.บ้านกล้วย
Tel: 056-413017-18    
เมือง ชัยนาท
3 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 173 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์
Tel: 034-270080-5     Fax : 034-213451
เมือง นครปฐม
4 กรุงเทพสนามจันทร์ 1194 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์
Tel: 034-219600 ต่อ 1162-3    
เมือง นครปฐม
5 ศาลายา 95 ม.3 ซ.- ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
Tel: 02-8892601-3    
พุทธมณฑล นครปฐม
6 เทพากร 24 ม.0 ซ.1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์
Tel: 034-212718-24ต่อ113    
เมืองนครปฐม นครปฐม
7 ซานเปาโลหัวหิน 222 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
Tel: 032-532576-85 ต่อ 111    
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
8 พีรเวช 55/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หันตรา
Tel: 035-801555    
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
9 ราชธานี 111 ม.3 ซ.- ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง
Tel: 035-335555 ต่อ 133-135    
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 ราชธานี โรจนะ 78 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน
Tel: 035-249249     Fax : 035-249200
บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
11 ศุภมิตรเสนา 34/4 ม.5 ซ.- ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี ต.บางนมโค
Tel: 035-289572-83    
เสนา พระนครศรีอยุธยา
12 กรุงเทพเพชรบุรี 150 ม.6 ต.ต้นมะม่วง
Tel: 032-897888    
เมือง เพชรบุรี
13 มหาชัยเพชรรัชต์ 99/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ
Tel: 032-417070-9    
เมือง เพชรบุรี
14 กรุงเทพเมืองราช 59/3 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง
Tel: 0-3232-2274-80    
เมือง ราชบุรี
15 ซานคามิลโล 31 ม.10 ซ.- ถ.อุดมพิทยา ต.สวนกล้วย
Tel: 032-210691-5    
บ้านโป่ง ราชบุรี
16 มหาชัยพร้อมแพทย์ 77/4 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง
Tel: 0 32328521-8     Fax : 0 32328529-30
เมือง ราชบุรี
17 เบญจรมย์ ลพบุรี 116 ม.8 ซ.- ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก ต.ป่าตาล
Tel: 036-413933    
เมือง ลพบุรี
18 มหาชัย 927/43 ค. ม.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
Tel: 0-3442-4990    
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
19 มหาชัย2กระทุ่มแบน 301/1 ม.6 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
Tel: 02-1174999,02-4310054    
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
20 มหาชัย3 927/45 ม.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
Tel: 034-429111    
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
21 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 93/256 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย
Tel: 034-826709-21    
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
22 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 74/5 ม.4 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
Tel: 02-4310070 ต่อ 1211,1212    
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
23 ศรีวิชัย 5 93/256 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย
Tel: 034-826709-21     Fax : 034-826706
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
24 เอกชัย 99/9 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.โคกขาม
Tel: 034-417999    
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
25 มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 9/1 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว
Tel: 036-401100-11    
เมืองสระบุรี สระบุรี
26 เกษมราษฏร์สระบุรี 2/22 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว
Tel: 0-3631-5555 ต่อ 1112    
เมืองสระบุรี สระบุรี
27 สิงห์บุรีเวชการ(หมอประเจิด) 80/1 ม.6 ซ.- ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.ต้นโพธิ์
Tel: 036-520519,036-522555-7    
เมือง สิงห์บุรี
28 ธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 ถนนมาลัยแมน ต.อู่ทอง
Tel: 035-551673-7    
อู่ทอง สุพรรณบุรี
29 วิภาวดี-ปิยราษฎร์ 1816/1 ม.6 ซ.- ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง
Tel: 035-564555 ต่อ 1102    
อู่ทอง สุพรรณบุรี
30 ศุภมิตร 76 ม.- ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
Tel: 035-523777    
เมือง สุพรรณบุรี
31 อ่างทองเวชชการ 2 29/9 ม.2 ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.ศาลาแดง
Tel: 035 612361-4    
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
32 มหาชัยแม่กลอง 158/1 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง
Tel: 034-715001-5     Fax : 034-718623
เมือง สมุทรสงคราม