ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมด 344 แห่ง

ค้นหาโรงพยาบาล >> เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
1 กมลาไสย 111 ม.11 ซ.- ถ.กมลาไสย-มหาสารคาม ต.กมลาไสย
Tel: 017996779    
กมลาไสย กาฬสินธุ์
2 กาฬสินธุ์ 283 ม.- ซ.- ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธิ์
Tel: 043-811020 ต่อ 1351,1391    
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3 กุฉินารายณ์ 193 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บัวขาว
Tel: (043)851290    
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
4 คำม่วง 92 ม.10 ซ.- ถ.สมประสงค์ ต.ทุ่งคลอง
Tel: 043-879381    
คำม่วง กาฬสินธุ์
5 ท่าคันโท 183 ม.1 ซ.- ถ.- ต.
Tel: 0-4387-7110    
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
6 ธีรวัฒน์ กาฬสินธุ์ 269/3 ม.- ซ.- ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธิ์
Tel: 043-811757,812142    
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
7 นามน 183 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นามน
Tel: 0-4386-7056    
นามน กาฬสินธุ์
8 ยางตลาด 87 ม.20 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ยางตลาด
Tel: 043-891249,891368    
ยางตลาด กาฬสินธุ์
9 ร่องคำ 101 ม.1 ซ.- ถ.ขอนแก่น-โพนทอง ต.ร่องคำ
Tel: 043-897203-4 ต่อ113    
กิ่งร่องคำ กาฬสินธุ์
10 สมเด็จ 389 ม.2 ซ.- ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ
Tel: 043-861140    
สมเด็จ กาฬสินธุ์
11 สหัสขันธ์ 48 ม.10 ซ.- ถ.สหัสขันธ์-กาฬสินธุ์ ต.โนนบุรี
Tel: 043-871030 ต่อ 117    
สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
12 หนองกุงศรี 148 ม.02 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงศรี
Tel: 043-881045    
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
13 ห้วยผึ้ง 177 ม.8 ซ.- ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง
Tel: 043-869131-2    
ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
14 ห้วยเม็ก 155 ม.4 ซ.- ถ.ฮ่องฮี-กระนวน ต.ห้วยเม็ก
Tel: 043889090    
ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
15 เขาวง 249 ม.3 ซ.- ถ.เขาวง-นาคู ต.คุ้มเก่า
Tel: 0-4385-9059    
เขาวง กาฬสินธุ์
16 กระนวน 1/1 ม.11 ซ.- ถ.สืบสารคาม ต.หนองโก
Tel: 043-251302ต่อ125    
กระนวน ขอนแก่น
17 ขอนแก่น 54-56 ม.4 ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
Tel: 0-4333-6789 ต่อ 1109    
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
18 ขอนแก่นราม 193 ถนนศรีจันทร์
Tel: 043-239000    
เมือง ขอนแก่น
19 ค่ายศรีพัชรินทร - ม.- ซ.- ถ.- ต.ศิลา
Tel: 043-331136    
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
20 ชนบท 231 ม.11 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ต.ศรีบุญเรือง
Tel: 043 -283084 ต่อ 209    
ชนบท ขอนแก่น
21 ชำสูง 213 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กระนวน
Tel: 085-6099837    
กิ่ง อ.ชำสูง ขอนแก่น
22 ชุมแพ 82 ม.8 ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ
Tel: 043-311044,312359    
ชุมแพ ขอนแก่น
23 น้ำพอง 122/2 ม.2 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง
Tel: 043-441515-7    
น้ำพอง ขอนแก่น
24 บ้านฝาง 330 ม.09 ซ.- ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง
Tel: 081-0588092,043-269206    
บ้านฝาง ขอนแก่น
25 บ้านไผ่ 718 ม.1 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
Tel: 043274225    
บ้านไผ่ ขอนแก่น
26 พระยืน 269 ม.1 ซ.- ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.พระยืน
Tel: 0-4326-6045-6 ต่อ 119    
พระยืน ขอนแก่น
27 พล 215 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล
Tel: 043-418706    
พล ขอนแก่น
28 ภูผาม่าน 39 ม.1 ซ. - ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน
Tel: 0 4339 6011-2 ต่อ 145    
ภูผาม่าน ขอนแก่น
29 ภูเวียง 136 ม.03 ซ.- ถ.ภูเวียง-กุดฉิม ต.กุดขอนแก่น
Tel: 043-291194-123    
ภูเวียง ขอนแก่น
30 มัญจาคีรี 316 ม.14 ซ.- ถ.มัญจาคีรี-แก้งคร้อ ต.กุดเค้า
Tel: 043-289100 ต่อ 119    
มัญจาคีรี ขอนแก่น
31 ราชพฤกษ์ขอนแก่น 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
Tel: 043-333555,043-237555    
เมือง ขอนแก่น
32 ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ม.16 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: 0-4336-3213    
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
33 สถานีอนามัยตำบลหินตั้ง - ม.1 ซ.- ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่ บรบือ) ต.หินตั้ง
Tel: 087-3330715,086-4506423    
บ้านไผ่ ขอนแก่น
34 สิรินธร 82 ม.10 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ
Tel: 043267440    
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
35 สีชมพู 140 ม.10 ซ.- ถ.ศูนย์ราชการ ต.วังเพิ่ม
Tel: 043-399176 ต่อ 119    
สีชมพู ขอนแก่น
36 หนองสองห้อง 803 ม.16 ซ.- ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง
Tel: 0-4349-1010 ต่อ 311    
หนองสองห้อง ขอนแก่น
37 หนองเรือ 243 ม.13 ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.หนองเรือ
Tel: 0-4329-4057 ต่อ 118    
หนองเรือ ขอนแก่น
38 อุบลรัตน์ 175 ม.2 ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.เขื่อนอุบลรัตน์
Tel: 0-4344-6112-3    
อุบลรัตน์ ขอนแก่น
39 เขาสวนกวาง 198 ม.10 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.เขาสวนกวาง
Tel: 043-449095ต่อ107    
เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40 เปือยน้อย 177 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เปือยน้อย
Tel: 043494002-3    
เปือยน้อย ขอนแก่น
41 แวงน้อย 55 ม.16 ซ.- ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ ต.ละหานนา
Tel: 043-499123-4 ต่อ124    
แวงน้อย ขอนแก่น
42 แวงใหญ่ 68 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คอนฉิม
Tel: 043-496001 ต่อ 112    
แวงใหญ่ ขอนแก่น
43 คอนสวรรค์ 143 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ดอนสวรรค์
Tel: 044-889022 ต่อ 206    
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
44 คอนสาร 137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนาเลา
Tel: 084-3907337    
คอนสาร ชัยภูมิ
45 จัตุรัส 9 ม.7 ซ.- ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่
Tel: 044-851499,044-851200    
จัตุรัส ชัยภูมิ
46 ชัยภูมิ 12 ม.1 ซ.- ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง
Tel: 044-837100-3 ต่อ1365    
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
47 ชัยภูมิ-ราม 290/42 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง
Tel: 044-836888    
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
48 ชัยภูมิรวมแพทย์ 619 ม.- ซ.- ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง
Tel: 044-813226    
เมือง ชัยภูมิ
49 บำเหน็จณรงค์ 217 ม.21 ซ.- ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร
Tel: 044-859099 ต่อ 711    
บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
50 บ้านเขว้า 800 ม.1 ซ.- ถ.เปรมประชาชื่น ต.บ้านเขว้า
Tel: 044-839797 ต่อ125    
บ้านเขว้า ชัยภูมิ
51 บ้านแท่น 249 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น
Tel: 044887013ต่อ110    
บ้านแท่น ชัยภูมิ
52 ภักดีชุมพล 160 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เจาทอง
Tel: 044-828101 ต่อ 125    
กิ่งภักดีชุมพล ชัยภูมิ
53 ภูเขียว 149 ม.4 ซ.- ถ.ภูเขียว - ชุมแพ ต.ผักปัง
Tel: 044-861702-5 ต่อ 109    
ภูเขียว ชัยภูมิ
54 หนองบัวระเหว 301 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวระเหว
Tel: 044-897022ต่อ124    
หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
55 หนองบัวแดง 143 ม.16 ซ.- ถ.หนองบัวแดง-เกษตรสมบูรณ์ ต.หนองบัวแดง
Tel: 044-872355 ต่อ 1905    
หนองบัวแดง ชัยภูมิ
56 เกษตรสมบูรณ์ 555 ม.1 ซ.- ถ.แจ้งสว่าง ต.บ้านยาง
Tel: 044-869137-8 ต่อ 154    
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
57 เทพสถิต 864 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วะตะแบก
Tel: 09-5816906    
เทพสถิต ชัยภูมิ
58 เนินสง่า 180 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม
Tel: 044-846252 ต่อ136    
กิ่งเนินสง่า ชัยภูมิ
59 แก้งคร้อ 1057 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ช่องสามหมอ
Tel: 044-882418    
แก้งคร้อ ชัยภูมิ
60 กรุงเทพ ราชสีมา 1308/9 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: 044-429999    
เมือง นครราชสีมา
61 ขามทะเลสอ 198 ม.7 ซ.- ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ
Tel: 044397111ต่อ102    
ขามทะเลสอ นครราชสีมา
62 ขามสะแกแสง 459 ม.13 ซ.- ถ.ขามสะแกแสง – คง ต.ขามสะแกแสง
Tel: 044-383577-9 ต่อ 137    
ขามสะแกแสง นครราชสีมา
63 คง 2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เมืองคง
Tel: (044)459215-6    
คง นครราชสีมา
64 ครบุรี 628 ม.4 ซ.- ถ.ครบุรี-เสิงสาง ต.แชะ
Tel: 044-448014 ต่อ 138    
ครบุรี นครราชสีมา
65 ค่ายสุรนารี นครราชสีมา 211 ม.- ซ.- ถ.พิบูลละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม
Tel: 044-243517,234328    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
66 จักราช 30 ม.4 ซ.- ถ.เทศบาล9 ต.จักราช
Tel: 044-399232-4    
จักราช นครราชสีมา
67 ชุมพวง 2 ม.15 ซ.- ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ชุมพวง
Tel: 0-4447-7281,0-4447-7020 ต่อ 201    
ชุมพวง นครราชสีมา
68 ด่านขุนทด 4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านขุนทด
Tel: 044-208211    
ด่านขุนทด นครราชสีมา
69 บัวใหญ่ 6 ม. - ซ. - ถ.เทศบาล 12 ต.บัวใหญ่
Tel: 0-4429-2055 ต่อ 151    
บัวใหญ่ นครราชสีมา
70 บ้านเหลื่อม 392 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหลื่อม
Tel: 044-387107 ต่อ116    
บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
71 ป.แพทย์ นครราชสีมา 45-53 ม.- ซ.- ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง
Tel: 0-4423-0530-3    
เมือง นครราชสีมา
72 ประทาย 5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ประทาย
Tel: 044-489011 ต่อ 133,146    
ประทาย นครราชสีมา
73 ปักธงชัย 327 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ธงชัยเหนือ
Tel: 044-452282    
ปักธงชัย นครราชสีมา
74 ปากช่องนานา 400 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
Tel: 044-313870 ต่อ 140    
ปากช่อง นครราชสีมา
75 พระทองคำ 99 ม.5 ซ.- ถ.สุรนารายณ์ ต.พังเทียม
Tel: 044-337370-1    
กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา
76 พิมาย 138 ม.15 ซ.- ถ.พิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง
Tel: 0-4447-1511 ต่อ 138    
พิมาย นครราชสีมา
77 มหาราชนครราชสีมา 49 ม.- ซ.- ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง
Tel: 044-235092,044-235094    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
78 ลำทะเมนชัย 222 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุย
Tel: 044-249056-7    
กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
79 วังน้ำเขียว 157 ม.8 ซ.- ถ.ราชสีมา - กบินทร์บุรี ต.วังน้ำเขียว
Tel: 044-228346    
วังน้ำเขียว นครราชสีมา
80 สีคิ้ว 212 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ
Tel: 044-411020 ต่อ 169    
สีคิ้ว นครราชสีมา
81 สูงเนิน 280 ม.8 ซ.- ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน
Tel: 081-7602139    
สูงเนิน นครราชสีมา
82 หนองบุญมาก 198 ม.4 ซ.- ถ.โชคชัย - เดชอุดม ต.หนองหัวแรด
Tel: 044-330105-6    
หนองบุญนาก นครราชสีมา
83 ห้วยแถลง 422 ม.1 ซ. - ถ.ประชาชื่น ต.ห้วยแถลง
Tel: 044-301067 -9 ต่อ 132    
ห้วยแถลง นครราชสีมา
84 เซนต์เมรี 307 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: 044-26-1261ต่อ710    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
85 เดอะโกลเดนเกท 34 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
Tel: 089-8446623    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
86 เมืองยาง 222 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง
Tel: 044-229059-61    
กิ่ง อ.เมืองยาง นครราชสีมา
87 เสิงสาง 66 ม.8 ซ.- ถ.เสิงสาง - หนองกี่ ต.เสิงสาง
Tel: 044-457211-5 ต่อ 153    
เสิงสาง นครราชสีมา
88 แก้งสนามนาง 111 ม.1 ซ.- ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง
Tel: 0-4433-9083-5    
แก้งสนามนาง นครราชสีมา
89 แม่และเด็ก 177 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง
Tel: 044-305135    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
90 โคราชเมโมเรียล 398 ม.- ซ.- ถ.สุรนารี ต.ในเมือง
Tel: 044-263777    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
91 โชคชัย 220 ม.13 ซ.- ถ.ออมสิน ต.โชคชัย
Tel: 0-4449-1084 ต่อ 106    
โชคชัย นครราชสีมา
92 โนนสูง 182 ม.6 ซ.- ถ.มิตรภาพ-โนนสูง ต.โนนสูง
Tel: 089-6262672    
โนนสูง นครราชสีมา
93 โนนแดง 113 ม.9 ซ.- ถ.เจนจบทิศ ต.โนนแดง
Tel: 044-475058    
โนนแดง นครราชสีมา
94 โนนไทย 707 ม.1 ซ.- ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย
Tel: 044381362    
โนนไทย นครราชสีมา
95 โรงพยาบาลนครราชสีมา 345/5 ม.6 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด
Tel: 044305750    
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
96 กระสัง 140 ม.09 ซ.- ถ.- ต.กันทรารมย์
Tel: 044-691033,044-691509    
กระสัง บุรีรัมย์
97 คลินิกทันตแพทย์วรวุฒิ-ศิริมาส 53/8 ม.- ซ.- ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง
Tel: 044-602456    
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
98 คูเมือง 101 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง
Tel: 044-699030,699238-40    
คูเมือง บุรีรัมย์
99 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา 147 ม.13 ซ.- ถ.บุรีรัมย์ - ประโคนชัย ต.เสม็ด
Tel: 044 637133    
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
100 ชำนิ 105 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชำนิ
Tel: 044-609054-7 ต่อ21    
ชำนิ บุรีรัมย์
101 นางรอง 692 ม.- ซ.- ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง
Tel: 044-624253    
นางรอง บุรีรัมย์
102 นาโพธิ์ 108 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีสว่าง
Tel: 044686102-120    
นาโพธิ์ บุรีรัมย์
103 บุรีรัมย์ 10/1 ม.- ซ.- ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.ในเมือง
Tel: 044 - 601230    
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
104 บ้านกรวด 120 ม.3 ซ.- ถ.ไมยรัตน์ ต.ปราสาท
Tel: 0 4467 9428-9 ต่อ 112    
บ้านกรวด บุรีรัมย์
105 บ้านใหม่ไชยพจน์ 161 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองเยือง
Tel: 044650318    
บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
106 ประโคนชัย 190 ม.03 ซ.- ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย
Tel: 0-4467-0103-7 ต่อ 118    
ประโคนชัย บุรีรัมย์
107 ปะคำ 96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปะคำ
Tel: 044-654208 ต่อ 129    
ปะคำ บุรีรัมย์
108 พลับพลาชัย 99 ม.01 ซ.- ถ.ประโคนชัย-กระสัง ต.สะเดา
Tel: 044-608128    
พลับพลาชัย บุรีรัมย์
109 พุทไธสง 1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พุทไธสง
Tel: 044-689131    
พุทไธสง บุรีรัมย์
110 ละหานทราย 55 ม.8 ซ.- ถ.นิคมเขต ต.ละหานทราย
Tel: 044-656113 ต่อ 107    
ละหานทราย บุรีรัมย์
111 ลำปลายมาศ 41 ม.07 ซ.- ถ.สหนพมาศ ต.ลำปลายมาศ
Tel: 0-44661242ต่อ 215    
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
112 สตึก 124/1 ม.07 ซ.- ถ.นิคมสมบูรณ์ ต.นิคม
Tel: 0 44681 280-1 ต่อ230    
สตึก บุรีรัมย์
113 หนองกี่ 124 ม.1 ซ.- ถ.โชคชัย -เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
Tel: 044-653315-6 ต่อ 206    
หนองกี่ บุรีรัมย์
114 หนองหงส์ - ม.2 ซ.- ถ.ศรีสง่า-โนนแดง ต.สระแก้ว
Tel: 0-4466-9126    
หนองหงส์ บุรีรัมย์
115 ห้วยราช 5 ม.09 ซ.- ถ.- ต.ห้วยราชา
Tel: 044-696015 ต่อ 106    
ห้วยราช บุรีรัมย์
116 เฉลิมพระเกียรติ 214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก
Tel: 044628451 ต่อ 142    
เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
117 เอกชนบุรีรัมย์ 197 ม.2 ซ.- ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด
Tel: 0-4461-4100 ต่อ2236    
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
118 แคนดง 159 ม.6 ซ.- ถ.สตึก-หนองขมาร ต.แคนดง
Tel: 044-193117-8 ต่อ 110    
กิ่ง อ.แคนดง บุรีรัมย์
119 โนนดินแดง 125 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนดินแดง
Tel: 044-606247 ต่อ 116    
โนนดินแดง บุรีรัมย์
120 โนนสุวรรณ 90 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โนนสุวรรณ
Tel: 044607140    
โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
121 กันทรวิชัย 294 ม.2 ซ.- ถ.ถีนานนท์ ต.โคกพระ
Tel: 043-789205(116)    
กันทรวิชัย มหาสารคาม
122 ทันตแพทย์กรองกาญจน์ 19 ม.- ซ.- ถ.วรบุตร ต.ตลาด
Tel: 043-723429    
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
123 นาดูน 170 ม.9 ซ.- ถ.กลางเมือง ต.นาดูน
Tel: 043-797016 ต่อ 117    
นาดูน มหาสารคาม
124 นาเชือก 52 ม.12 ซ.- ถ.บรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก
Tel: 043-779029 ต่อ 129    
นาเชือก มหาสารคาม
125 บรบือ 151 ม.3 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ
Tel: 043-771439-132    
บรบือ มหาสารคาม
126 บริษัท โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม จำกัด 1113/235 ม.- ซ.- ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด
Tel: 043-723669    
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
127 พยัคฆภูมิพิสัย 693 ม.1 ซ.- ถ.นุตจรัส ต.ปะหลาน
Tel: 043-791569    
พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
128 มหาสารคาม 168 ม.- ซ.- ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด
Tel: 043-712545    
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
129 ยางสีสุราช 126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาสารคาม
Tel: 096182656    
ยางสีสุราช มหาสารคาม
130 วาปีปทุม 258 ม.2 ซ.- ถ.นิวซีแลนด์ ต.หนองแสง
Tel: 043799110 ต่อ 129    
วาปีปทุม มหาสารคาม
131 เชียงยืน 403 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงยืน
Tel: 0-4378-1103    
เชียงยืน มหาสารคาม
132 แกดำ 155 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แกดำ
Tel: 07 -2257379    
แกดำ มหาสารคาม
133 โกสุมพิสัย 256 ม.13 ซ.- ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวาง
Tel: 043-761863    
โกสุมพิสัย มหาสารคาม
134 คำชะอี 55 ม.12 ซ.0 ถ.มุกฯ - กุฉิฯ ต.คำชะอี
Tel: 0-4269-1085 ต่อ 335    
คำชะอี มุกดาหาร
135 ดงหลวง 93/1 ม.3 ซ.- ถ.เปรมพัฒนา ต.ดงหลวง
Tel: 042-697023ต่อ 231    
ดงหลวง มุกดาหาร
136 ดอนตาล 250 ม.7 ซ.- ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ดอนตาล
Tel: 042-689351    
ดอนตาล มุกดาหาร
137 นิคมคำสร้อย 52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นิคมคำสร้อย
Tel: 042-681052    
นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
138 มุกดาหาร 24 ม.- ซ.- ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
Tel: 0-4261-3788    
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
139 มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 87 ม.- ซ.- ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
Tel: 042-600301-5 ต่อ 116    
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
140 หนองสูง 59 ม.8 ซ.- ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ต.หนองสูง
Tel: 0-4263-5281    
หนองสูง มุกดาหาร
141 หว้านใหญ่ 45 ม.9 ซ.- ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หว้านใหญ่
Tel: 042-699238-9    
หว้านใหญ่ มุกดาหาร
142 กุดชุม 6 ม.14 ซ.- ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม
Tel: 045-789425    
กุดชุม ยโสธร
143 คำเขื่อนแก้ว 2 ม.2 ซ.- ถ.คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย ต.ลุมพุก
Tel: 0-4579-1133 ต่อ 106    
คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
144 ค้อวัง 2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ค้อวัง
Tel: 045-797205    
ค้อวัง ยโสธร
145 ทรายมูล 100 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล
Tel: 0868681413    
ทรายมูล ยโสธร
146 นายแพทย์หาญ 160-164 ม.- ซ.- ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง
Tel: 045-711020    
เมืองยโสธร ยโสธร
147 ป่าติ้ว 294 ม.4 ซ.- ถ.อรุณประเสริฐ ต.โพธิ์ไทร
Tel: 045-795015    
ป่าติ้ว ยโสธร
148 มหาชนะชัย 164 ม.4 ซ.- ถ.คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด
Tel: 045-799114    
มหาชนะชัย ยโสธร
149 ยโสธร 26 ม.7 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง
Tel: 086-465-8367    
เมืองยโสธร ยโสธร
150 รวมแพทย์ยโสธร 29 ม.- ซ.- ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง
Tel: 045-712141-2    
เมือง ยโสธร
151 เลิงนกทา 284 ม.1 ซ.- ถ.ทยาปัสสา ต.สวาท
Tel: 045-781020 ต่อ 155    
เลิงนกทา ยโสธร
152 ไทยเจริญ 168 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไทยเจริญ
Tel: 045718097    
ไทยเจริญ ยโสธร
153 กรุงเทพจุรีเวช อ.เมือง ถ.แจ้งสนิท 368 ม.- ซ.- ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
Tel: 043527111-8639,8119    
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
154 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 124 ม.7 ซ.- ถ.ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.โพธิสัย
Tel: 043-563211    
ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
155 จตุรพักตรพิมาน 165 ม.4 ซ. - ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง
Tel: 043 -56173    
จตุรพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด
156 จังหาร 159 ม.3 ซ.- ถ.เมืองพระ ต.จังหาร
Tel: 081-3802446    
จังหาร ร้อยเอ็ด
157 ธวัชบรี 127 ม.3 ซ.- ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.ธงธานี
Tel: 0-4363-1122-4    
ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
158 ปทุมรัตต์ 44 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บัวแดง
Tel: 0-4358-7073-4    
ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
159 พนมไพร 170 ม.3 ซ.- ถ.พนมไพร- ร้อยเอ็ด ต.พนมไพร
Tel: 043-591321-2    
พนมไพร ร้อยเอ็ด
160 ร้อยเอ็ด 111 ม.- ซ.- ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง
Tel: 043-518200 ต่อ119    
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
161 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 166 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง
Tel: 043-515191    
เมือง ร้อยเอ็ด
162 ศรีสมเดจ 50 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ศรีสมเด็จ
Tel: 043508405    
ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
163 สุวรรณภูมิ - ม.20 ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู
Tel: 043-5813-21-3    
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
164 หนองพอก 162 ม.1 ซ.- ถ.ทรงบาดดาล ต.หนองพอก
Tel: 043579073ต่อ 122    
หนองพอก ร้อยเอ็ด
165 อาจสามารถ 1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ
Tel: 043-599074    
อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
166 เกษตรวิสัย 2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เกษตรวิสัย
Tel: 043-589074    
เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
167 เมยวดี 100 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมยวดี
Tel: 043577073    
เมยวดี ร้อยเอ็ด
168 เมืองสรวง 231 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ
Tel: 0-4359-7073-4    
เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
169 เสลภูมิ 279 ม.9 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง
Tel: 0-4353-3199    
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
170 โพธิ์ชัย 185 ม.2 ซ. - ถ. - ต.ขามเบี้ย
Tel: 0 4356 7074 ต่อ 103    
โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
171 โพนทราย 104 ม.9 ซ.- ถ.ประชาสุชสันต์ ต.โพนทราย
Tel: 0-4359-5273ต่อ116และ0-4359-5073ต่อ116    
โพนทราย ร้อยเอ็ด
172 โพนทอง 196 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สระนกแก้ว
Tel: 04-3571-321ต่อ 174    
โพนทอง ร้อยเอ็ด
173 ด่านซ้าย 168 ม.3 ซ.- ถ.ด่านซ้าย - โคกงาม ต.ด่านซ้าย
Tel: 042-892299    
ด่านซ้าย เลย
174 ท่าลี่ 52 ม.01 ซ.- ถ.- ต.ท่าลี่
Tel: 042889035    
ท่าลี่ เลย
175 นาด้วง 155 ม.6 ซ.- ถ.เลย - นาด้วง ต.นาด้วง
Tel: 042887094 ต่อ 110    
นาด้วง เลย
176 นาแห้ว 80 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาแห้ว
Tel: 06-8579007    
นาแห้ว เลย
177 ปากชม 443 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากชม
Tel: 042-881060    
ปากชม เลย
178 ผาขาว 155 ม.8 ซ. - ถ.ตาดข่า-หนองตานา ต.โนนปอแดง
Tel: 0 4281 8101-2    
ผาขาว เลย
179 ภูกระดึง 149 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง
Tel: 042-871016-7    
ภูกระดึง เลย
180 ภูหลวง 80 ม.9 ซ.- ถ.หนองคัน-ศรีภูหลวง ต.หนองคัน
Tel: 042-879578    
ภูหลวง เลย
181 ภูเรือ 38 ม.6 ซ.0 ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว
Tel: 097149428    
ภูเรือ เลย
182 วังสะพุง 355 ม.03 ซ.- ถ.วังสะพุง-ภูหลวง ต.วังสะพุง
Tel: 042-841101    
วังสะพุง เลย
183 เชียงคาน 427 ม.2 ซ.- ถ.เชียงคาน-ปากชม ต.เชียงคาน
Tel: 042-821101    
เชียงคาน เลย
184 เลย 32/1 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง
Tel: 042862123    
เมืองเลย เลย
185 เอราวัณ 692 ม.3 ซ.- ถ.เลย- อุดรธานี ต.ผาอินทร์แปลง
Tel: 042853342    
เอราวัณ เลย
186 กันทรลักษ์ 446 ม.5 ซ.- ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม
Tel: 0-4563-0-4563-5758-61    
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
187 กันทรารมย์ 183 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ดูน
Tel: 045651144    
กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
188 ขุขันธ์ รพช. 109 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองฉลอง
Tel: 01-8786047    
ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
189 ขุนหาญ 6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สิ
Tel: 0-4563-7468    
ขุนหาญ ศรีสะเกษ
190 น้ำเกลี้ยง 62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำเกลี้ยง
Tel: 045-609211    
น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
191 บึงบูรพ์ 126 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บึงบูรพ์
Tel: 045689043 #213    
บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
192 ประชารักษ์ 872 ม.- ซ.- ถ.อุบล ต.เมืองใต้
Tel: 045-631313-4    
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
193 ปรางค์กู่ 84/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาย
Tel: 045 697358    
ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
194 ภูสิงห์ 83/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ห้วยติ๊กชู
Tel: 045-608175    
ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
195 ยางชุมน้อย 303 ม.7 ซ.โรงพยาบาล ถ.กันทรารมย์-ยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย
Tel: 045-687575    
ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
196 ราษีไศล 164 ม.14 ซ.- ถ.บริหาร ต.เมืองคง
Tel: 045-681107 ต่อ 116    
ราษีไศล ศรีสะเกษ
197 วังหิน 63 ม.19 ซ.- ถ.- ต.บุสูง
Tel: 045-606088ต่อ104    
วังหิน ศรีสะเกษ
198 ศรีรัตนะ 182 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีแก้ว
Tel: 045-677469    
ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
199 ศรีสะเกษ 0859 ม.- ซ.- ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้
Tel: 0 4561 383    
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
200 สถานีอนามัยบ้านทุ่งรวงทอง 129 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์
Tel: 045-659287    
โนนคูณ ศรีสะเกษ
201 สถานีอนามัยบ้านพราน 303 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พราน
Tel: 045-657017    
ขุนหาญ ศรีสะเกษ
202 สังเม็ก - ม.16 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก
Tel: 0821181262    
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
203 ห้วยทับทัน 66 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยทับทัน
Tel: 045699045 ต่อ 101 ,104    
ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
204 อุทุมพรพิสัย 83 ม.7 ซ.- ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง
Tel: 045-692023    
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
205 เบญจลักษณ์ 270 ม.7 ซ.- ถ.อุบล-กันทรลักษ์ ต.เสียว
Tel: 0-4560-5390-2    
เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
206 เมืองจันทร์ 110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองจันทร์
Tel: 045 603164-6    
เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
207 โนนคูณ 57 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ
Tel: 045659261    
โนนคูณ ศรีสะเกษ
208 ไพรบึง 56 ม.20 ซ.- ถ.พยุห์ ขุนหาญ ต.ไพรบึง
Tel: 0-4567-5067 ต่อ 118    
ไพรบึง ศรีสะเกษ
209 กุดบาก 249 ม.1 ซ.- ถ.เจริญราษฎร์ ต.กุดบาก
Tel: 0-4278-4021    
กุดบาก สกลนคร
210 กุสุมาลย์ 106 ม.11 ซ.- ถ.สกลนคร-นครพนม ต.นาโพธิ์
Tel: 042-769-023 ต่อ 202    
กุสุมาลย์ สกลนคร
211 คำตากล้า 80 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า
Tel: 042796046 ต่อ 204    
คำตากล้า สกลนคร
212 ค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 ม.11 ซ.- ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม
Tel: 042-712867 ต่อ 130    
เมืองสกลนคร สกลนคร
213 นิคมน้ำอูน 64 ม.5 ซ. - ถ.- ต.หนองปลิง
Tel: 042 - 789015 ต่อ 132    
นิคมน้ำอูน สกลนคร
214 บ้านม่วง 299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วง
Tel: 042794118    
บ้านม่วง สกลนคร
215 พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 154 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรรณา
Tel: 0-4277-9344    
พรรณานิคม สกลนคร
216 พระอาจารย์แบนธนากโร 288 ม.15 ซ.- ถ.สกลนคร - กาฬสินธ์ ต.โคกภู
Tel: 042708123-115    
ภูพาน สกลนคร
217 พังโคน 188/6 ม.9 ซ.- ถ.นิตโย ต.พังโคน
Tel: 042-771222    
พังโคน สกลนคร
218 รักษ์สกล 1446/47 ม. - ซ. - ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
Tel: 042-712800    
เมืองสกลนคร สกลนคร
219 วานรนิวาส 1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส
Tel: 0-4297-3411    
วานรนิวาส สกลนคร
220 วาริชภูมิ 83 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วาริชภูมิ
Tel: 0-42973751-6ต่อ 207    
วาริชภูมิ สกลนคร
221 สกลนคร 1041 ม.- ซ.- ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
Tel: 0-4271-6568    
เมืองสกลนคร สกลนคร
222 สว่างแดนดิน 291 ม.11 ซ.- ถ.ภูมิภักดี ต.สว่างแดนดิน
Tel: 042-721685    
สว่างแดนดิน สกลนคร
223 ส่องดาว 87 ม.9 ซ.- ถ.ส่องดาว-คำบิด ต.ส่องดาว
Tel: 042-786026    
ส่องดาว สกลนคร
224 อากาศอำนวย 386 ม.3 ซ. - ถ.วันเฉลิม ต.อากาศ
Tel: 042-779-00 ต่อ 109    
อากาศอำนวย สกลนคร
225 เจริญศิลป์ - ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์
Tel: 042-709148 ต่อ 145    
เจริญศิลป์ สกลนคร
226 เต่างอย 80 ม.6 ซ.- ถ.ศรีวิชา-กวนบุ่น ต.เต่างอย
Tel: 042-76101 ต่อ 205    
เต่างอย สกลนคร
227 โคกศรีสุพรรณ 76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตองโขบ
Tel: 0-42766-054,042766061    
โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
228 โพนนาแก้ว 196 ม.10 ซ.หน้าอำเภอโพนนาแก้ว ถ.นาแก้ว - ดงน้อย ต.นาแก้ว
Tel: 0817515511, 0-4270-7005-7    
โพนนาแก้ว สกลนคร
229 กาบเชิง 700 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาบเชิง
Tel: 044-559002 ต่อ129    
กาบเชิง สุรินทร์
230 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.7 ซ.- ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
Tel: 044-513503,113    
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
231 จอมพระ 19 ม.06 ซ.- ถ.- ต.จอมพระ
Tel: 044-533089-91 ต่อ307    
จอมพระ สุรินทร์
232 ชุมพลบุรี 175 ม.15 ซ.- ถ.ชุมพลบุรี-ท่าตูม ต.ชุมพลบุรี
Tel: 0-4459-6323    
ชุมพลบุรี สุรินทร์
233 ท่าตูม 406 ม.7 ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม
Tel: 044-591126 044-591477-8/610    
ท่าตูม สุรินทร์
234 บัวเชด 221 ม.4 ซ.- ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บัวเชด
Tel: 044579076    
บัวเชด สุรินทร์
235 ปราสาท 602 ม.2 ซ.- ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน
Tel: 044-551295-1025    
ปราสาท สุรินทร์
236 พนมดงรัก 99 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ปักได
Tel: 044-508242-4 ต่อ 0    
พนมดงรัก สุรินทร์
237 รัตนบุรี 150 ม.8 ซ.- ถ.รัตนบุรี - ศีขรภูมิ ต.รัตนบุรี
Tel: 044-599151    
รัตนบุรี สุรินทร์
238 ลำดวน 80 ม.4 ซ.- ถ.สุรินทร์ - สังขะ ต.ลำดวน
Tel: 044-541412-3    
ลำดวน สุรินทร์
239 ศีขรภูมิ 42 ม.1 ซ.- ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง
Tel: 044 - 561160    
ศีขรภูมิ สุรินทร์
240 สนม 110 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สนม
Tel: 044589025    
สนม สุรินทร์
241 สังขะ 700 ม.1 ซ.- ถ.สาธร ต.สังขะ
Tel: 044-571028, ต่อ 104 ,044572004    
สังขะ สุรินทร์
242 สำโรงทาบ 272 ม.1 ซ.- ถ.ขามสามัคคี ต.หนองไผ่ล้อม
Tel: 044-569080    
สำโรงทาบ สุรินทร์
243 สุรินทร์ 68 ม.- ซ.- ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
Tel: 044-521144    
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
244 สุรินทร์รวมแพทย์ สุรินทร์ 93 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล ต.ในเมือง
Tel: 044-511523,044-511796    
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
245 ท่าบ่อ 161 ม.13 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ
Tel: 042-431015 ต่อ 249    
ท่าบ่อ หนองคาย
246 บึงกาฬ 255/1 ม.1 ซ.- ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ
Tel: 042491161-3ต่อ220    
บึงกาฬ หนองคาย
247 บึงโขงหลง 428 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บึงโขงหลง
Tel: 042-416181-2 ต่อ 120    
บึงโขงหลง หนองคาย
248 บุ่งคล้า - ม.2 ซ.- ถ.บึงกาฬ- บ้านแพง ต.บุ่งคล้า
Tel: 042-499106-7    
บุ่งคล้า หนองคาย
249 ปากคาด 106 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา
Tel: 042-481099-100    
ปากคาด หนองคาย
250 พรเจริญ 1 ม.8 ซ.- ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.พรเจริญ
Tel: 0-4248-7099 ต่อ 102    
พรเจริญ หนองคาย
251 พิสัยเวชการ 638 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จุมพล
Tel: 042- 405821    
โพนพิสัย หนองคาย
252 รวมแพทย์หนองคาย 710 ม.- ซ.พรหมดำริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
Tel: 042-421412-4    
เมืองหนองคาย หนองคาย
253 ศรีวิไล 300 ม.11 ซ.- ถ.รพช.ศรีวิไล-ชุมภูทอง ต.ศรีวิไล
Tel: 0-4249-7099 - 1009ต่อ 110    
ศรีวิไล หนองคาย
254 ศรีเชียงใหม่ 476 ม.1 ซ.- ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว
Tel: 042-451125 ต่อ 111    
ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
255 สระใคร 232 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระใคร
Tel: 042419191    
กิ่ง อ.สระใคร หนองคาย
256 สังคม 72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาตั้ง
Tel: 01-3692000    
สังคม หนองคาย
257 หนองคาย 1158 ม.3 ซ.- ถ.มีชัย ต.ในเมือง
Tel: 0 4241 3456 - 65 ต่อ 315    
เมืองหนองคาย หนองคาย
258 หนองคายวัฒนา(เก่า30) 1159/4 ม.2 ซ.- ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
Tel: 0 4246 5201 ถึง 8    
เมืองหนองคาย หนองคาย
259 เซกา 62 ม.18 ซ.- ถ.- ต.เซกา
Tel: 042 489099,100    
เซกา หนองคาย
260 โซ่พิสัย 143 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โซ่
Tel: 042485099-100    
โซ่พิสัย หนองคาย
261 โพนพิสัย 77 ม.3 ซ.- ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.จุมพล
Tel: 042-471667    
โพนพิสัย หนองคาย
262 นากลาง 84 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นากลาง
Tel: 086-0679490    
นากลาง หนองบัวลำภู
263 นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 299 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า
Tel: 0872209236    
นาวัง หนองบัวลำภู
264 วีรพลการแพทย์ 12 ม.15 ซ.- ถ.วิจารณืรังสรรค์ ต.หนองบัว
Tel: (042)312344-6    
เมือง หนองบัวลำภู
265 ศรีบุญเรือง 106 ม.07 ซ.- ถ.ไสยราษฎร์บูรณะ ต.เมืองใหม่
Tel: 042354281    
ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
266 สถานีอนามัยสอ.นามะเฟือง ต. นามะเฟือง อ.เมือง - ม.1 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง
Tel: -    
เมือง หนองบัวลำภู
267 สถานีอนามัยสอ.บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง 75 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว
Tel: 042001047    
เมือง หนองบัวลำภู
268 สถานีอนามัยสอ.บ้านหนองบัวโซม ต. หนองสวรรค์ อ.เมือง 185 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์
Tel: -    
เมือง หนองบัวลำภู
269 สถานีอนามัยสอ.บ้านหนองหว้าน้อย ต.หนองหว้า อ.เมือง - ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า
Tel: 081768450    
เมือง หนองบัวลำภู
270 สถานีอนามัยสอ.บ้านหมากเลือม ต.ลำภู อ.เมือง 80/5 ม.2 ซ.- ถ.อุดร - เลย ต.ลำภู
Tel: 042-312759    
เมือง หนองบัวลำภู
271 สถานีอนามัยสอ.โนนสมบูรณ์ ต. นาคำไฮ อ.เมือง 259 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ
Tel: 042 314062    
เมือง หนองบัวลำภู
272 สุวรรณคูหา 400 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาดี
Tel: -    
สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
273 หนองบัวลำภู 199 ม.13 ซ.- ถ.วศวงศ์ ต.เมือง
Tel: 0-4231-1999 ต่อ 1201    
เมือง หนองบัวลำภู
274 โนนสัง 78 ม.14 ซ.- ถ.- ต.โนนสัง
Tel: 089-7153910    
โนนสัง หนองบัวลำภู
275 ชานุมาน 4 ม.8 ซ.หนองผือ-มุกดาหาร ถ.หนองผือ-มุกดาหาร ต.ชานุมาน
Tel: 045-466303    
ชานุมาน อำนาจเจริญ
276 ปทุมราชวงศา 120 ม.8 ซ.- ถ.อรุณประเสริฐ ต.นาหว้า
Tel: 0-4546-5231-2    
ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
277 พนา 225 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พนา
Tel: 045-463114-5    
พนา อำนาจเจริญ
278 ลืออำนาจ 101 ม.06 ซ.- ถ.ชยางกูร ต.อำนาจ
Tel: 045-272325-6    
ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
279 หัวตะพาน 176 ม.7 ซ.- ถ.- ต.รัตนวารี
Tel: 06-0310726    
หัวตะพาน อำนาจเจริญ
280 อำนาจเจริญ 291 ม.06 ซ.0 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง
Tel: 045-511940-8 ต่อ 1251-1253    
เมือง อำนาจเจริญ
281 เสนางคนิคม 83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม
Tel: 0-4546-1008 ต่อ 103    
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
282 กรุงเทพอุดร 111 ม.- ซ.- ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
Tel: 042-343-111ต่อ1100,3000    
เมือง อุดรธานี
283 กุดจับ 72 ม.3 ซ.0 ถ.0 ต.เมืองเพีย
Tel: 042-291320-3    
กุดจับ อุดรธานี
284 กุมภวาปี 97 ม.7 ซ.- ถ.จิตรประสงค์ ต.กุมภวาปี
Tel: 0423 3440 0 ต่อ 229    
กุมภวาปี อุดรธานี
285 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ซ.- ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
Tel: 042-342777 ต่อ 4996    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
286 ชัยเกษมการแพทย์ 136/14-15 ม.- ซ.- ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง
Tel: 042-243385-6    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
287 ทุ่งฝน 134 ม.11 ซ.- ถ.ทุ่งฝนสามัคคี ต.ทุ่งฝน
Tel: 042-269051    
ทุ่งฝน อุดรธานี
288 นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 70/7-8 ม.- ซ.- ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
Tel: 042-325999    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
289 นายูง 204 ม.10 ซ.- ถ.นาตูม - นาต้อง ต.นายูง
Tel: 042-257240,042-257108 ต่อ 118    
นายูง อุดรธานี
290 น้ำโสม 6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสำราญ
Tel: 042-289164    
น้ำโสม อุดรธานี
291 บ้านดุง 145 ม.7 ซ.- ถ.บริบารดำริ ต.ศรีสุทโธ
Tel: 042-273700 ต่อ 311, 341    
บ้านดุง อุดรธานี
292 บ้านผือ 134 ม.2 ซ.- ถ.พลับผือ ต.บ้านผือ
Tel: 0 4228 1026 - 8 ต่อ 126    
บ้านผือ อุดรธานี
293 พิบูลย์รักษ์ 269 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง
Tel: 0-4225-8111-4    
พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
294 วังสามหมอ 108 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังสามหมอ
Tel: 042387740    
วังสามหมอ อุดรธานี
295 ศรีธาตุ 27 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จำปี
Tel: 042-382334-5    
ศรีธาตุ อุดรธานี
296 สถานีอนามัยโนนสะอาด - ม.15 ซ.- ถ.- ต.เขือน้ำ
Tel: 081-6703349    
บ้านผือ อุดรธานี
297 สร้างคอม 109 ม.04 ซ.- ถ.- ต.สร้างคอม
Tel: 05-7499350    
สร้างคอม อุดรธานี
298 หนองวัวซอ 1 ม.1 ซ.- ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.หนองวัวซอ
Tel: 042285896    
หนองวัวซอ อุดรธานี
299 หนองหาน 378 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองหาน
Tel: 042261135-6 ต่อ109    
หนองหาน อุดรธานี
300 หนองแสง 129 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกุง
Tel: 019655889    
หนองแสง อุดรธานี
301 หมอไพโรจน์ 227 ม.7 ซ.- ถ.รัชฎาภิเศก ต.หมากแข้ง
Tel: 042-248101-5    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
302 ห้วยเกิ้ง 5 ม.4 ซ.- ถ.ศาลเจ้าพ่อพิมูล ต.ห้วยเกิ้ง
Tel: 042-398406    
กุมภวาปี อุดรธานี
303 อุดรธานี 33 ม.0 ซ.- ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง
Tel: 042-245524    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
304 เพ็ญ 46 ม.1 ซ.- ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ
Tel: 042-279106 ต่อ 105    
เพ็ญ อุดรธานี
305 เอกอุดร 555/5 ม.- ซ.- ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
Tel: 042-342555 ต่อ 1226    
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
306 โนนสะอาด 378 ม.1 ซ.- ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด
Tel: 042-392732ต่อ15    
โนนสะอาด อุดรธานี
307 ไชยวาน 139 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไชยวาน
Tel: 042-265331,042-265460    
ไชยวาน อุดรธานี
308 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ 300 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่น้อย
Tel: 045-319300-9ต่อ1325-7    
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
309 กุดข้าวปุ้น 190 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ข้าวปุ้น
Tel: 045-484003    
กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
310 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 383 ม.2 ซ.- ถ.สถิตนิมานกาล ต.แสนสุข
Tel: 045-323529    
วารินชำราบ อุบลราชธานี
311 ดอนมดแดง 1 ม.12 ซ.- ถ.คำไฮใหญ่ - ท่าศิลา ต.เหล่าแดง
Tel: 045 - 308054    
ดอนมดแดง อุบลราชธานี
312 ตระการพืชผล 207 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ขุหลุ
Tel: 045-481012 ต่อ 104    
ตระการพืชผล อุบลราชธานี
313 ตาลสุม 99 ม.2 ซ.- ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม
Tel: 045-427162 ตรง    
ตาลสุม อุบลราชธานี
314 ทุ่งศรีอุดม 175 ม.3 ซ.- ถ.เดชอุดม-น้ำยืน ต.นาเกษม
Tel: 0-4530-7058    
ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
315 นาจะหลวย 128 ม.11 ซ.กลางเมือง ถ.กลางเมือง ต.นาจะหลวย
Tel: 045-379097-8 ต่อ 116    
นาจะหลวย อุบลราชธานี
316 นาตาล 169 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาตาล
Tel: 083-3609881    
กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
317 น้ำยืน 234 ม.7 ซ.- ถ.รพช.นอก ต.สีวิเชียร
Tel: 0-4537-1097-8 ต่อ 137    
น้ำยืน อุบลราชธานี
318 บุณฑริก 200 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม
Tel: 045-201297    
บุณฑริก อุบลราชธานี
319 พิบูลมังสาหาร 20/6 ม.1 ซ.- ถ.เทศบาล2 ต.พิบูล
Tel: 045441053ต่อ105,132    
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
320 ม่วงสามสิบ 378 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ม่วงสามสิบ
Tel: 045-489064    
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
321 ราชเวชอุบลราชธานี 999 ม.0 ซ.0 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
Tel: 045-280040-50    
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
322 วารินชำราบ 46 ม.6 ซ.- ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.คำน้ำแชบ
Tel: 0-4526-7259 ต่อ 1127    
วารินชำราบ อุบลราชธานี
323 ศรีเมืองใหม่ 103 ม.15 ซ.- ถ.- ต.นาคำ
Tel: 045-399112,399184-5    
ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
324 สรรพสิทธิประสงค์ 122 ม.- ซ.- ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง
Tel: 0-4531-9295    
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
325 สำโรง 62 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สำโรง
Tel: 045-303100 ต่อ 110    
สำโรง อุบลราชธานี
326 สิรินธร 84 ม.10 ซ.- ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.นิคม
Tel: 0-4536-6149 ต่อ 102    
สิรินธร อุบลราชธานี
327 อุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง
Tel: 045-429100     Fax : 045-429159
เมือง อุบลราชธานี
328 เขมราฐ 135 ม.- ซ.- ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ
Tel: 0-4549-1182    
เขมราฐ อุบลราชธานี
329 เขื่องใน 83 ม.6 ซ.- ถ.แจ้งสินท ต.เขื่องใน
Tel: 045-203004-5    
เขื่องใน อุบลราชธานี
330 เดชอุดม 299 ม.19 ซ.- ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.เมืองเดช
Tel: 045-361133-4 ต่อ 106,161    
เดชอุดม อุบลราชธานี
331 เอกชนร่มเกล้า 123 ม.- ซ.- ถ.อุปราช ต.ในเมือง
Tel: 045-244658-60    
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
332 โขงเจียม 277 ม.2 ซ.- ถ.พิบูล- โขงเจียม ต.โขงเจียม
Tel: 045351083 ต่อ 119    
โขงเจียม อุบลราชธานี
333 โพธิ์ไทร 100 ม.11 ซ.- ถ.ศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร
Tel: 045496170,045496058 ต่อ 601    
โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
334 ท่าอุเทน 23/23 ม.7 ซ. - ถ.นครพนม - ท่าอุเทน ต.โนนตาล
Tel: (042)581256 ต่อ142    
ท่าอุเทน นครพนม
335 ธาตุพนม 121 ม.6 ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม
Tel: 042-541255-6 ต่อ 150    
ธาตุพนม นครพนม
336 นครพนม 270 ม.- ซ.- ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
Tel: 042-520817    
เมืองนครพนม นครพนม
337 นาทม 101 ม.4 ซ.- ถ.นาพระชัย-ห้วยคอม ต.ดอนเตย
Tel: 042-519-179ต่อ216    
นาทม นครพนม
338 นาหว้า 121 ม.5 ซ.- ถ.สุดใจ ต.นาหว้า
Tel: 042597021 ต่อ 203    
นาหว้า นครพนม
339 นาแก 75 ม.7 ซ.- ถ.นาแกสกลนคร ต.บ้านแก้ง
Tel: 042571235    
นาแก นครพนม
340 บ้านแพง 339 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง
Tel: 042-591815    
บ้านแพง นครพนม
341 ปลาปาก 120 ม.2 ซ.- ถ.ปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก
Tel: 042-589103 ต่อ 115    
ปลาปาก นครพนม
342 ศรีสงคราม 294 ม.7 ซ.- ถ.ศรีสงคราม-ท่าอุเทน ต.ศรีสงคราม
Tel: 042-599230 ต่อ110    
ศรีสงคราม นครพนม
343 เรณูนคร 91/2 ม.9 ซ.- ถ.อำนวยสุข ต.โพนทอง
Tel: 042-579235    
เรณูนคร นครพนม
344 โพนสวรรค์ 276 ม.12 ซ.- ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์
Tel: 042-595064-5    
โพนสวรรค์ นครพนม